Kontakt

 

*****Hotel Podewils w Gdańsku


ul. Szafarnia 2
80-755 Gdańsk
Tel. +48 58/3009 560
Fax: +48 58/3009 570
gdansk@podewils.pl

 

***Hotel Podewils - XV-wieczny Zamek Rycerski w Krągu


Krąg 16
76-010 Krąg/Polanów
Tel. +48 94/34 70 516
+48 606 986 139
Fax: +48 94/31 69 111
krag@podewils.pl

 

 

***Podzamcze - Schlosspension


Krąg 16
76-010 Krąg/Polanów
Tel. +48 94/34 70 516
+48 606 986 139
Fax: +48 94/31 69 111
krag@podewils.pl

 

 

Rezerwacje i zapytania  indywidualne, grupowe, konferencje, szkolenia, wesela


Hotel Podewils w Gdańsku *****
                  gdansk@podewils.pl
Hotel Podewils - Zamek Rycerski ***
            krag@podewils.pl
Folwark Zamkowy
                                     krag@podewils.pl

 

Reklama & Marketing


Magdalena Piotrowska
mpiotrowska@podewils.pl

 

Główna księgowa


Elżbieta Chybińska
Tel. +48/ 94 31 69 109
Tel. +48 694 497 079
fk@podewils.pl

 

Siedziba


Hotel Podewils sp. z o.o. z siedzibą w Krągu, gm. Polanów
Sąd rejonowy w Koszalinie, IX Wydz. Kraj. Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000215584, NIP PL-929-010-09-14, Regon 970007896
Wysokość kapitału zakładowego 428.600,00 zł
 

Konta bankowe


Wpłaty w PLN

76-100 Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 1
Konto-IBAN-Nr: PL 02 1020 4681 0000 1402 0022 8049
SWIFT CODE:  BPKO  PL  PW


Wpłaty w EUR

Bank PKO BP S.A. o/Sławno
76-100 Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 1
Konto-IBAN-Nr: PL 41102046810000100200059345
SWIFT CODE: BPKO  PL  PW

 

Kody GDS:


Hotel Podewils w Gdańsku        Hotel Podewils w Krągu
Sabre IH 83111          Sabre IH 83699
Worldspan IH GDNPO   Worldspan IH OSZPO
Galileo/Apollo CH 43061   Galileo/Apollo CH 43291
Amadeus CH GDNPOD   Amadeus CH OSZPOD
Pegasus 35178   Pegasus 35389
         

 

MarcoPolo TopHotels.com TripAdvisor Thawte